HAK

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 24.2.2016 KLO 18:00

Helsingin Atleettiklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 24.2.2016 klo 18:00 ravintola Hima & Salissa Kaapelitehtaalla, Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määrittelemät vuosikokouksen esityslistan mukaiset asiat (12§ ja 16§).

Tule mukaan vaikuttamaan! Kokouksessa mm. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, viisi johtokunnan jäsentä ja jaostojen puheenjohtajat. Varmista, että jäsenmaksusi 2016 on maksettu ja ota jäsen/treenikorttisi mukaan. Oikeus osallistua vuosikokoukseen on HAK:n jäsenillä (15§).

Tutustu sääntöihin ennen kokousta. Säännöt löytyvät täältä! Kysymyksiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen atleettiklubi@gmail.com

Tervetuloa!

Hakcover1

 

Muutamia poimintoja säännöistä:

10§ – Seuran vuosikokous pidetään tammi- helmikuussa, aikana ja paikassa, jotka johtokunta määrää.

12§ – Seuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi aiotut esitykset on oltava johtokunnalla viimeistään kahdeksan (8) päivää ja ylimääräisten neljä (4) päivää ennen kokousta.

13§ – Vuosikokouksen kutsu julkaistaan vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta johtokunnan määräämissä päivälehdissä. Samoin ilmoitetaan ylimääräisistä kokouksista viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

14§ – Vuosi- ja ylimääräiset kokoukset avaa johtokunnan puheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.

15§ – Seuran kokouksissa on äänestysoikeus jokaisella toimivalla jäsenmaksun suorittaneella jäsenellä, sekä kunniajäsenellä. Kannattajajäsenellä ei ole äänestysoikeutta.

16§ – Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä. Muita kuin esityslistalla olevia asioita ei oteta käsiteltäväksi.

17§ – Vuosikokouksen esityslista:

1) kokouksen avaaminen

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3) todetaan kokouksen laillisuus

4) valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

5) esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus

6) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

8) määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksut

9) vahvistetaan johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio

seuraavaksi vuodeksi

10) valitaan seuraavaksi vuodeksi:

a) johtokunnan puheenjohtaja

b) johtokunnan 5 jäsentä

11) valitaan jaostojen puheenjohtajat

12) valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen

13) päätetään tilintarkastajille ja johtokunnalle mahdollisesti mak-
settavista palkkioista

14) käsitellään muut esityslistalla olevat, joko johtokunnan

esittämät tai seuran jäsenten johtokunnalle jättämät asiat.